Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dyskusja na temat bezpieczeństwa kolei

07.03.2019

Bezpieczeństwo robót inwestycyjnych, IV pakiet kolejowy, maszyniści i kultura bezpieczeństwa były między innymi tematem IV Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. W dyskusjach wzięli udział m.in. Ignacy Góra, Prezes UTK i Kamil Wilde, Wiceprezes UTK. Dla urzędu bardzo istotna jest tematyka bezpieczeństwa systemu kolejowego, popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli rynku oraz promocja kultury bezpieczeństwa.

Zmieniona formuła tegorocznego Forum Bezpieczeństwa Kolejowego pozwoliła zaprezentować i przedyskutować wiele zagadnień mających wpływ na bezpieczeństwo. Dla UTK była to też doskonała okazja do omówienia tej tematyki wśród dużej grupy ekspertów i przede wszystkim przedstawicieli rynku.

W trakcie wystąpienia otwierającego Forum, Ignacy Góra przedstawił najnowsze dane dotyczące bezpieczeństwa kolei w 2018 r. Szczególną uwagę zwrócił na miernik wypadkowości, który zmniejszył się w 2018 r. – Miernik wypadkowości pozwala powiedzieć nam na jakim poziomie jest bezpieczeństwo kolei. Od kilku lat miernik jest na niskim poziomie. W 2018 r. wyniósł 2,52. To przy dużym wzroście pracy eksploatacyjnej może cieszyć, bo oznacza, że pociągów na sieci kolejowej jest znacznie więcej i nie towarzyszy temu proporcjonalny wzrost wypadkowości – zaznaczył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkały się działania UTK na rzecz poprawy bezpieczeństwa, m.in. skierowana do najmłodszych Kampania Kolejowe ABC i najnowszy spot telewizyjny promujący odpowiednie zachowanie na przejazdach.

W debacie dotyczącej maszynistów, Prezes UTK zaznaczył, że stoi na stanowisku, że regulacje prawne należy dostosować do przepisów europejskich, między innymi w zakresie wysokich wymagań zdrowotnych dla maszynistów. Ignacy Góra stwierdził, że potrzebne jest tu dostosowanie do zasad wynikających z postanowień Dyrektywy 2007/59/WE. W szczególności zmniejszenie wymagań zdrowotnych powinno dotyczyć maszynistów obsługujących pojazdy poruszające się z małymi prędkościami.

W debacie dotyczącej IV pakietu kolejowego, Kamil Wilde, Wiceprezes UTK mówił o konieczności wprowadzenia nowych przepisów do polskiego systemu prawnego. Przypominał także, że IV pakiet zacznie obowiązywać w niektórych krajach europejskich już w czerwcu tego roku, a w Polsce w połowie 2020 r. Z perspektywy rynku kolejowego należy więc przyspieszyć prace legislacyjne i przygotowania do wdrożenia jego postanowień.

 • W trakcie wystąpienia otwierającego Forum Ignacy Góra przedstawił najnowsze dane dotyczące bezpieczeństwa kolei w 2018 r.
 • Prezentacja UTK na temat „Konsekwencje dla rynku i instytucji wprowadzenia zmian w ramach technicznego aspektu IV pakietu kolejowego”
 • Miernik wypadkowości pozwala powiedzieć nam na jakim poziomie jest bezpieczeństwo kolei. Od kilku lat miernik jest na niskim poziomie – zaznaczył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  Miernik wypadkowości pozwala powiedzieć nam na jakim poziomie jest bezpieczeństwo kolei. Od kilku lat miernik jest na niskim poziomie – zaznaczył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Debata „Coraz większy zakres robót, coraz krótsze terminy - czy mają związek z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa?"
  Debata „Coraz większy zakres robót, coraz krótsze terminy - czy mają związek z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa?"
 • Debata: „ Na ile w praktyce realizujemy cele kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym?”
 • Debata: „Jak pogodzić rozwiązanie problemu braku maszynistów z problemem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego”
 • Uczestnicy Forum Bezpieczeństwa Kolejowego
do góry