Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta rozkładu jazdy pociągów

05.03.2019

W najbliższą niedzielę, 10 marca 2019 r., wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Pociągi według tego rozkładu jazdy będą jeździć do 8 czerwca.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 zarządca infrastruktury PKP PLK przewidział cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Zmiany zaplanowane są jeszcze na 9 czerwca, 1 września i 20 października.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

W związku z planowaną korektą rozkładu jazdy inspektorzy UTK w całej Polsce przeprowadzą kontrole. W ich trakcie sprawdzą wywiązanie się z obowiązku publikacji oraz dostępności i czytelność przyszłego rozkładu. Wnioski z prowadzonych działań pozwolą na wskazanie ewentualnych problemów związanych w tym procesem i pozytywnie wpłyną na poziom informacji pasażerskiej.

Ważne linki:

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych

Sieciowy rozkład jazdy

Adresy stron przewoźników pasażerskich można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranego przewoźnika.

do góry