Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy towarowe w styczniu 2019 r.

28.02.2019

Masa towarów przewiezionych koleją w styczniu tego roku była zbliżona do wyników sprzed miesiąca. W porównaniu rok do roku zanotowano nieduży spadek przewiezionej masy przy wzroście średniej odległości przewozu.

W styczniu przewieziono blisko 19,7 mln ton, co oznacza wartość zbliżoną do grudnia ubiegłego roku. W porównaniu z początkiem 2018 r. przewieziona masa towarów była niższa o blisko 1,2 mln ton. Praca przewozowa w pierwszym miesiącu 2019 r. wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, zaś eksploatacyjna 6,7 mln kilometrów. W pierwszym miesiącu 2019 r. zauważalny był wzrost udziału w rynku spółek zajmujących się głównie przewozami intermodalnymi i międzynarodowymi.

Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku wyniosła 232 km i była wyższa o 1, 2% niż w styczniu ubiegłego roku.

Szczegółowe informacje na temat statystyki przewozów towarowych znajdują się w dziale Statystyka przewozów towarowych.

do góry