Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK uczestniczy w „Dostępność plus”

26.02.2019

Na pierwszym spotkaniu zebrała się Rada Dostępności. Jej zadaniem jest wsparcie ministra inwestycji i rozwoju w wypracowaniu rozwiązań zwiększających dostępności przestrzeni publicznej. W pracach Rady uczestniczy również Ignacy Góra, Prezes UTK.

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Dostępności wręczył jej członkom nominacje. Rada Dostępności ma być organem, który pomoże wypracowywać najważniejsze działania oraz nowe rozwiązania w dziedzinie dostępności. Będzie również platformą współpracy pomiędzy szczeblem administracji publicznej – głównie rządowej, a organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Rada jest związana z trwającymi od trzech lat pracami w ramach programu „Dostępność plus”. Jak zapewniał minister Jerzy Kwieciński, program jest na miarę XXI wieku, adresowany do ok. 30 procent społeczeństwa. „Dostępność plus” dotyczy osób z niepełnosprawnościami, starszych, ale też tych, które mają czasowe problemy z dostępnością w przestrzeni publicznej: kobiet w ciąży, osób z dziećmi, osób po wypadkach.

- Zapewnienie dostępności kolei dla wszystkich podróżnych to jeden z moich priorytetów. Od lat aktywnie działamy na rzecz pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości podejmujemy działania systemowe, ale wychodzimy też z różnymi inicjatywami – zapewnia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Na początku 2016 r. powołane zostały dwa zespoły, których praca odnosi się do problematyki osób z niepełnosprawnością. Dzięki ich pracom udało się m.in. opracować rekomendacje uniwersalnego projektowania obiektów kolejowych. Zostały one wydane jako poradnik uniwersalnego projektowani. Powstał też praktyczny poradnik, opracowany z myślą o ułatwieniu codziennych kontaktów pracownikom kolei z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki inicjatywie UTK wielu przewoźników już skróciło wymóg zgłoszenia potrzeby pomocy w podróży z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Regulują to przepisy rozporządzenia 1371/2007. Po wystąpieniu Prezesa UTK część przewoźników w swoich regulaminach skróciło czas zgłoszenia do 36, 24, a nawet 12 godzin. W ramach Akademii UTK przeprowadzane są szkolenia z obsługi podróżnych dla przedstawicieli spółek kolejowych. Urząd publikuje też audyt dostępności stron internetowych przewoźników.

Do realizacji programu „Dostępność plus” potrzebne jest przyjęcie ustawy o dostępności. Do projektu zgłoszono około 500 uwag. Według zapowiedzi ministra inwestycji i rozwoju, do 2025 r. na realizację programu zostaną przeznaczone 23 mld zł.

  • Pierwsze posiedzenie Rady Dostęponości otworzył Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
  • W pracach Rady uczestniczy również Ignacy Góra, Prezes UTK
do góry