Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jedno świadectwo bezpieczeństwa zamiast kilku

20.02.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pierwsze świadectwo bezpieczeństwa, które obejmuje dwie drogi kolejowe. Do tej pory wydawane były w takim przypadku dwa świadectwa. Wydanie tylko jednego świadectwa na kilka lokalizacji zmniejsza obciążenia administracyjne dla uczestników rynku kolejowego.

Prezes UTK wydał świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury, który jednocześnie posiada prywatną linię kolejową oraz bocznicę. Przepisy ustawy o transporcie kolejowym nie zakazują obejmowania jednym świadectwem bezpieczeństwa kilku dróg kolejowych[1]. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku kiedy drogi kolejowe są wyłączone spod obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa. Autoryzacja nie jest wymagana w przypadku m.in. kolei wąskotorowych, infrastruktury prywatnej, bocznic i linii metra[2].

Prezes UTK zachęca by, jeśli to możliwe składać wnioski o jedno świadectwo na wszystkie drogi kolejowe, które posiada dany zarządca. Zmniejsza to zdecydowanie obciążenia administracyjne związane z liczbą składanych dokumentów.

Jedno świadectwo można uzyskać np. dla wszystkich bocznic kolejowych, którymi się zarządza. Zarządcy decydujący się na ten krok powinni pamiętać, że należy rozdzielić kwestie związane z bezpieczeństwem od kwestii regulacyjnych. Dokument z zakresu bezpieczeństwa (świadectwo bezpieczeństwa) nie rozstrzyga czy objęta nim infrastruktura jest udostępniana, czy prywatna. Regulacje w tym zakresie powinny znaleźć się w statucie sieci kolejowej[3], na bieżąco aktualizowanym przez zarządcę.

 

[1] art. 17d ust 3 w zw. z art. 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, z późn. zm.)

[2] art. 17 ust 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, z późn. zm.)

[3] art. 5 ust.2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, z późn. zm.)

do góry