Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Senacka Komisja Infrastruktury obradowała w UTK

13.02.2019

Senatorowie z Komisji Infrastruktury zebrali się 12 lutego 2019 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji w Urzędzie Transportu Kolejowego. Parlamentarzyści zapoznali się z informacją Prezesa UTK na temat funkcjonowania urzędu, jego osiągnięć, problemów oraz zakresu działania i rodzaju procedowanych spraw. W trakcie krótkiej sesji pytań senatorowie interesowali się m.in. bezpieczeństwem na przejazdach i regulacjami dotyczącymi działalności kolei zabytkowych w Polsce.

Wyjazdowe posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury pozwoliło parlamentarzystom zapoznać się z działalnością Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ignacy Góra przedstawił szczegółowo zadania urzędu. Prezes UTK dużo uwagi poświęcił działaniom, które zwiększają bezpieczeństwo, m.in. Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, Akademia UTK – bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli rynku kolejowego czy program monitorowania i egzaminowania maszynistów oraz Kolejowe e-bezpieczeństwo – aplikację pozwalającą m.in.  zbierać i analizować dane dotyczące wypadkowości.

Na szczegółowe pytania parlamentarzystów odpowiadali Prezes UTK oraz dyrektorzy Departamentu Regulacji Rynku oraz Departamentu Monitorowania Bezpieczeństwa. Poruszone zostało m.in. zagadnienie wysokich wymagań zdrowotnych dla maszynistów, pracujących na liniach wyodrębnionych i wąskotorowych. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego poinformował członków Komisji, że UTK podjął inicjatywę legislacyjną, polegającą na dostosowaniu wymagań zdrowotnych do zasad wynikających z postanowień Dyrektywy 2007/59/WE. - Popieramy przepisy wynikające z Dyrektywy 59 w zakresie wymagań zdrowotnych dla maszynistów zwłaszcza w obszarze prac wykonywanych z małymi prędkościami, a z takimi z pewnością mamy do czynienia na liniach wąskotorowych i podczas wykonywania prac manewrowych. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której z powodu braku odpowiednich kandydatów, praca eksploatacyjna w wymienionych obszarach zaniknie - stwierdził Ignacy Góra, Prezes UTK. - Oczywistym jest również, że powinny się tutaj wypowiedzieć i przedstawić swoją opinię instytuty naukowe i medyczne, ponieważ to one w sprawie będą miały głos decydujący – dodał.

Zebranych interesowały również sprawy bezpieczeństwa, szczególnie na terenach przejazdów kolejowo-drogowych. Senatorowie pozytywnie ocenili aktywność UTK w zakresie bezpieczeństwa. Z zadowoleniem przyjęli informację na temat prowadzonej od prawie dwóch lat Ogólnopolskiej Kampanii Kolejowe ABC. Jak stwierdzili senatorowie działania urzędu służą podwyższeniu poziomu świadomości i kreowaniu właściwych postaw szczególnie dzieci i młodzieży, co z pewnością będzie miało w przyszłości pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.

 

 

  • Posiedzenie senackiej Komisji Infrasdtruktury w pomieszczeniach Urzedu Transportu Kolejowego
  • Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury
  • Kierownictwo Urzędu Transportu Kolejowego podczas posiedzenia senackiej Komisji Infrastruktury
  • Od prawej przewodniczący Komisji Andrzej Misiołek, Robert Gaweł i Jacek Włosowicz
  • Parlamentarzyści zwiedzają pokój dla rodziców z dziećmi
do góry