Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień otwarty w UTK

11.02.2019

Już 27 lutego 2019 r. przez 5 godzin do Państwa dyspozycji będą Prezes UTK, Wiceprezesi oraz dyrektorzy komórek merytorycznych. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować odpowiednie materiały do rozmowy.

Tego dnia eksperci Urzędu dostępni będą dla gości w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 w godzinach 10:00 – 15:00. Prosimy o umawianie się na spotkania na konkretny termin za pośrednictwem poniższego formularza elektronicznego. Do dyspozycji gości będą Prezes UTK, Ignacy Góra, Wiceprezes ds. bezpieczeństwa Kamil Wilde oraz Wiceprezes ds. regulacji Radosław Pacewicz. Oprócz nich na spotkanie zapraszają eksperci z poszczególnych departamentów:

  • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

- UTK jest urzędem otwartym i często spotykamy się z przedstawicielami rynku. Jednak nasz dzień otwarty to wyjątkowa okazja by spotkać się jednego dnia nawet z kilkoma pracownikami UTK zajmującymi się różnymi zagadnieniami. Potrzebę takich spotkań pokazała zeszłoroczna edycja. Także w tym roku chcemy dzielić się swoją wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – do udziału w dniu otwartym zachęca Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od ponad 4 lat regularnie odbywają się spotkania pod hasłem „Piątki z UTK”. Podczas „Piątków” pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

do góry