Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana TSI Hałas przyjęta

31.01.2019

Projekt zmiany TSI Hałas został przyjęty przez państwa członkowskie UE na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei w czwartek 31 stycznia 2019 r. Znamy już zatem ostateczne założenia procesu obowiązkowego wyposażania wagonów towarowych w kompozytowe wstawki hamulcowe. W projekcie udało się przeforsować korzystne dla Polski rozwiązania.

Prace nad zmianą Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie hałasu rozpoczęły się na początku 2016 r. Od początku były przedmiotem dużego zainteresowania polskiego rynku z uwagi na potencjalnie wysokie koszty dostosowania do nowych wymagań.

Jak informuje Piotr Sieczkowski, zastępca dyrektora w Departamencie Techniki i Wyrobów UTK oraz członek Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei, przyjęty projekt zakłada wytypowanie specjalnych odcinków linii kolejowych (tzw. cichych sekcji), na których ruch pociągów towarowych z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi nie będzie możliwy. Będą to odcinki o minimalnej długości 20 km, na których średnio w latach 2015-2017 przejechało powyżej 12 pociągów towarowych w porze nocnej na dobę. Lista cichych sekcji zostanie opublikowana przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej po 9 miesiącach od wejścia w życie specyfikacji. Należy spodziewać się, że cichymi sekcjami zostaną główne ciągi towarowe zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W toku prac Polska wynegocjowała tzw. szczególny przypadek umożliwiający dalszą eksploatację wagonów z kołami obręczowanymi, które stanowią znaczną część polskiej floty wagonów towarowych. Pojazdy te będą mogły być wykorzystywane w ruchu krajowym niezależnie od statusu linii do końca 2036 r. Będą mogły także bez ograniczeń wjeżdżać do Czech i Słowacji do końca 2026 r. Podobne reguły znajdą także zastosowanie do innych rodzajów wagonów, których dostosowanie do nowych wymagań byłoby bardzo kosztowne. Pozwoli to uniknąć przewoźnikom kolejowym działającym w Polsce znacznych kosztów związanych z dostosowaniem do nowych wymagań.

Wagony towarowe nieobjęte wyłączeniami i poruszające się po cichych sekcjach będą musiały zostać wyposażone w kompozytowe wstawki hamulcowe w terminie do 7 grudnia 2024 r. Proces wymiany wstawek może być wsparty dofinansowaniem z funduszu CEF w wysokości od 250 euro za wagon w ruchu do 100 km/h do 600 euro za wagon w ruchu do 120 km/h. Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie i zasadach naboru można znaleźć w portalu Funduszy Europejskich.

Publikacja TSI Hałas w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w maju tego roku.

do góry