Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Shift2Rail - zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie

23.01.2019

Projekty warte nawet 150,3 mln Euro uzyskają dofinansowanie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail. Kolejny okres, w którym można starać się o dofinansowanie rozpoczął się 16 stycznia 2019 r. Propozycje inicjatyw dotyczących badań i rozwoju w sferze kolejnictwa można składać do 18 czerwca 2019 r.

Shift2Rail jest pierwszym europejskim partnerstwem publiczno-prywatnym w obszarze kolei. Jego zadaniem jest rozwój strategicznie zorientowanych badań i innowacji oraz rynkowo napędzanych rozwiązań. Ich integracja pozwoli na opracowanie kolejowych systemów przyszłości. Ze środkami w wysokości 920 mln Euro na lata 2014-2020 pochodzącymi z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, Shift2Rail promuje konkurencyjność europejskiego przemysłu kolei, zapewniając atrakcyjność kolei jako bezpiecznego i niskoemisyjnego środka transportu. W ten sposób Shift2Rail stanowi odpowiedź na zmieniające się oczekiwania obywateli i gospodarki Unii Europejskiej.

W 6 z 18 zakresów tematycznych realizowanych w ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków aplikować mogą tylko członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia. W pozostałych, wnioski składać mogą podmioty niestowarzyszone. Zakresy tematyczne, w których można ubiegać się o dofinansowanie, dotyczą m.in. nowej generacji układów biegowych, hamulców, konstrukcji modułowych, lekkich materiałów, automatycznego sterowania pociągami towarowymi, czy inteligentnych systemów zarządzania aktywami. Dostępne dofinansowanie wynosi 76,9 mln Euro. Szacuje się, że z tym dofinansowaniem uda się zrealizować projekty o wartości 150,3 mln Euro.

Więcej o możliwości dofinansowania można dowiedzieć się na stronie Shift2Rail.

Shift2Rail zaprasza także na dni otwarte 6 lutego 2019 r. w Brukseli.

do góry