Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

LEO Express Global planuje jeździć na trasie Praha hl. n. – Medyka

22.01.2019

LEO Express Global a.s. planuje od 11 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2024 r. codziennie realizować kursy na trasie z Pragi do Medyki. Z Pragi pociągi mają wyjeżdżać cztery razy na dobę, o godz. 08:09, 10:09, 12:09 oraz 16:09. Z powrotem pociągi będą odjeżdżać o godz. 23:16, 01:38, 06:38 oraz 9:38.

22 listopada 2018 r. LEO Express Global a.s. złożył do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. - Mostiska 2 (ukr. Мостиська IІ). 15 stycznia 2019 r. przewoźnik przekazał ostatnią korektę do wniosku o przyznanie otwartego na trasie międzynarodowej. W ostatecznej wersji powiadomienia przewoźnik zadeklarował przejazdy na trasie Praha hl. n. – Medyka (granica państwa) - Praha hl. n. Treść powiadomienia została opublikowana 18 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 869/2014 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie nadesłane przez wnioskodawcę. W związku z otrzymaniem od LEO Express Global a.s. powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została procedura przewidziana tym rozporządzeniem.

Tryb postępowania w związku z otrzymaniem powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich został opisany w zakładce Otwarty dostęp międzynarodowy.

do góry