Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbiórka torów w Gdańsku – Prezes UTK wszczął postępowanie

16.01.2019

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji drogi kolejowej w Gdańsku Kokoszkach przez spółkę HMT Polska sp. z o.o. W trakcie postępowania UTK zweryfikuje, czy demontując tory prowadzące do ArcelorMittal Distribution Polska spółka HMT nie naruszyła przepisów z zakresu kolejnictwa.

Procedura przygotowania likwidacji drogi kolejowej jest określona w art. 38ba ustawy o transporcie kolejowym. Przewiduje ona konieczność wcześniejszego poinformowania w formie pisemnej o zamiarze likwidacji w następnym okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy przez jej zarządcę zainteresowanych aplikantów, odpowiedniego organu samorządu terytorialnego i ministra właściwego do spaw transportu. Aplikantami w takiej sprawie są podmioty zainteresowane korzystaniem z infrastruktury, a zatem spółki korzystające lub zainteresowane w przyszłości korzystaniem z danej drogi kolejowej czy podmioty zarządzające infrastrukturą sąsiadującą.

Do demontażu można przystąpić jeżeli organ samorządu terytorialnego ani minister nie zdecydują o zapewnieniu finansowania lub zawarciu porozumienia o przejęcie zarządzania tą drogą.

do góry