Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zaleceń z Raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

15.01.2019

Do 31 stycznia 2019 r. uczestnicy rynku kolejowego powinni przesłać do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego informacje o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Na początku stycznia 2019 r. Prezes UTK przesłał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Urząd przygotował formularz, który ułatwi przekazanie informacji.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazał zalecenia z Raportów PKBWK/03/2018, PKBWK/04/2018, PKBWK/05/2018, PKBWK/06/2018, PKBWK/07/2018 oraz z „Raportu rocznego za 2017 r. z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych”. Zalecenia trafiły do autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Adresaci pism powinni do 31 stycznia 2019 r. przekazać informacje o realizacji zaleceń PKWBK.

Dla ułatwienia UTK przygotował tabelę wraz z instrukcją jej wypełnienia. Odpowiedzi dotyczące realizacji zaleceń z wszystkich raportów należy przekazać w jednym pliku z tabelą. Dokument powinien zostać przesłany w edytowalnej formie elektronicznej na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Dla każdego z zaleceń należy udzielić następujących informacji:

  1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
  2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
  3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowód ze środków bezpieczeństwa;
  4. etap realizacji (Nie dotyczy, W trakcie realizacji, Zrealizowano, Podjęto działania alternatywne);
  5. procent realizacji (0-100%);
  6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „Nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

W przypadku dyspozycji przekazanych przez Prezesa UTK przedsiębiorcy powinni również podjąć działania alternatywne, adekwatne do wymagań i przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.

W kwestii pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa tel. 22 749 14 60 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zalecenia@utk.gov.pl.

 

do góry