Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Listy Prezesa UTK

08.01.2019

1 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną omówione uwagi do obecnie obowiązującej Listy Prezesa UTK. Uwagi były zgłaszane przez uczestników rynku kolejowego w trakcie konsultacji. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest głównie do przedsiębiorców, którzy zgłaszali uwagi.

Konsultacje obecnie obowiązującej Listy Prezesa UTK odbyły się w październiku 2018 roku. W ich wyniku do Urzędu wpłynęło 155 uwag nadesłanych przez 16 przedsiębiorców kolejowych, przedstawicieli stowarzyszeń i jednostek notyfikowanych. Wykaz zebranych uwag dostępny jest na stronie UTK. Ze względów organizacyjnych liczba uczestników spotkania została ustalona na 60, a pierwszeństwo udziału mają przedsiębiorcy, którzy zgłosili uwagi do aktualnego brzmienia dokumentu.

Lista Prezesa UTK ma zastosowanie do weryfikacji wszystkich projektów, do których nie stosuje się technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Obecnie obowiązuje lista prezesa UTK z 27 stycznia 2017 r. ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu zawierające imię i nazwisko uczestników oraz podmiot, który reprezentują prosimy kierować na adres utk@utk.gov.pl do dnia 25 stycznia 2019 r., wskazując w tytule „Zgłoszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Listy Prezesa UTK”. W przypadku dużej liczby chętnych decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Do udziału w spotkaniu zgłosić można nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentujących dany podmiot.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego przy Al. Jerozolimskich 134 w Warszawie. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 9:00.

Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu zapraszamy do wcześniejszego odniesienia się do zgłoszonych propozycji (lub ich części) do 25 stycznia 2019 r. drogą mailową na adres utk@utk.gov.pl w tytule wskazując „Uwagi do Listy Prezesa UTK”.

do góry