Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek przekazywania danych do rejestru RINF

07.01.2019

Zarządcy bocznic kolejowych oraz linii kolejowych nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI są zobowiązani do przekazania danych do rejestru infrastruktury kolejowej (RINF) nie później niż do 16 marca 2019 r. Jednak UTK zachęca by zrobić to jak najwcześniej.

Do przekazywania danych do rejestru RINF zobowiązani są zarządcy linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz infrastruktury prywatnej. Nie ma znaczenia, czy infrastruktura jest udostępniana przewoźnikom czy też wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych celów zarządcy.

Dla ułatwienia spełnienia obowiązku wprowadzania danych do rejestru RINF Urząd Transportu Kolejowego przygotował materiały pomocnicze dostępne na stronie internetowej w zakładce RINF.  W materiałach opisano cały proces obsługi aplikacji i wprowadzania danych do rejestru przy pomocy pytań i odpowiedzi oraz filmów instruktażowych.

Przedsiębiorcy kolejowi, którzy dotychczas nie uzyskali dostępu do aplikacji RINF-PL powinni niezwłocznie wysłać do UTK wniosek podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury kolejowej. Dane zgromadzone w rejestrach krajowych są następnie przekazywane do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, która prowadzi europejski rejestr infrastruktury kolejowej RINF.

Wszelkie dodatkowe informacje o rejestrze RINF można uzyskać pod adresem rinf@utk.gov.pl.

 

 

do góry