Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wskazówki dla jednostek oceniających zgodność podsystemów kolejowych

17.12.2018

Tabor i linie kolejowe tworzą złożony system techniczny, wobec którego stawiane są najwyższe wymagania bezpieczeństwa, niezawodności, dostępności i ochrony środowiska. Gwarancję spełnienia tych wymagań przez produkowane pojazdy i realizowane inwestycje infrastrukturalne zapewnia praca jednostek oceniających zgodność.

Jednostki te same muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie posiadanych kompetencji i niezależności. Mnogość wymagań regulujących ocenę zgodności w kolejnictwie powoduje, że jest to proces złożony. Z drugiej strony korzyści z działalności niezależnych jednostek oceniających będą dla producentów widoczne najwyraźniej, gdy ich podejście do poszczególnych etapów tego procesu będzie jednolite.

Po przeprowadzonych konsultacjach branżowych Prezes UTK prezentuje stanowisko skierowane do jednostek oceniających zgodność, ale także do pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego (zarządców infrastruktury, producentów taboru, wykonawców modernizacji), dotyczące oceny zgodności podsystemów strukturalnych.

Celem stanowiska jest ujednolicenie praktyki postępowania jednostek oceniających zgodność, a także sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego. W rezultacie stanowisko powinno przyczynić się do uproszczenia procesu inwestycyjnego przy poprawie spełnienia wymagań zasadniczych.    

Stanowisko zostało opublikowane na stronie Stanowiska Prezesa UTK.

 

do góry