Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej z One Stop Shop

15.12.2018

Przedsiębiorcy kolejowi mogą wziąć udział w szkoleniach w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w zakresie korzystania z punktu kompleksowej obsługi. Udział w szkoleniu mogą wziąć pracownicy producentów taboru oraz przewoźników kolejowych. Tematyka najbliższych sesji obejmuje zagadnienia związane z wydawaniem jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów lub zezwoleń dla typów pojazdów. W przyszłości planowane są też szkolenia z preautoryzacji ERTMS.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przeprowadzi cykl szkoleń na temat korzystania z punktu kompleksowej obsługi (ang. One Stop Shop; OSS). OSS stanowi punkt kompleksowej obsługi, za pomocą którego od chwili wejścia w życie przepisów IV pakietu kolejowego (w Polsce 17 czerwca 2020 r.) składane będą wnioski o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa (SSC) oraz zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów lub zezwoleń dla typów pojazdów (VA). Przy wykorzystaniu OSS będzie prowadzona komunikacja pomiędzy wnioskodawcą a organami wydającymi wskazane dokumenty (Agencją lub krajowymi organami ds. bezpieczeństwa) podczas całego procesu certyfikacji lub wprowadzania do obrotu.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które mogą być wnioskodawcami korzystającymi z OSS do przygotowywania, przesyłania, monitorowania i otrzymywania decyzji dotyczących wniosków o wydanie SSC lub VA.

Wnioskodawcy zostaną przeszkoleni w zakresie:

  • przesyłania wniosku;
  • komunikacji z zespołami oceniającymi;
  • aktualizacji wniosku na żądanie zespołu oceniającego;
  • monitorowanie procesu oceny.

Szkolenie będzie prowadzone w formie sesji szkoleniowej prowadzonej przez instruktora i zawiera szereg prezentacji i praktycznych scenariuszy działań.

Uczestnicy powinni posiadać:

Terminy:

Numer sesji szkoleniowej

Grupa docelowa

Data

Czas trwania

Liczba uczestników

7

VA

23 stycznia 2019 r.

9.00-13.00

20

8

VA

23 stycznia 2019 r.

14.00-18.00

20

9

VA

24 stycznia 2019 r.

9.00-13.00

20

10

VA

13 lutego 2019 r.

9.00-13.00

20

11

VA

13 lutego 2019 r.

14.00-18.00

20

12

VA

14 lutego 2019 r.

9.00-13.00

20

19

SSC

3 kwietnia 2019 r.

9.00-13.00

30

20

SSC

3 kwietnia 2019 r.

14.00-18.00

30

21

VA

4 kwietnia 2019 r.

9.00-13.00

30

22

VA

4 kwietnia 2019 r.

14.00-18.00

30

 

Miejscem szkolenia będzie Valenciennes (Francja).

W celu zapisania się na którąkolwiek z sesji szkoleniowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: oss.training@era.europa.eu.

W wiadomości należy wskazać:

  • numer sesji szkoleniowej (pierwsza kolumna tabeli) oraz alternatywny wybór (w przypadku braku miejsc w wymaganym terminie);
  • imię i nazwisko uczestnika;
  • adres e-mail;
  • nazwę organizacji delegującej.

Uczestnictwo w sesji szkoleniowej będzie możliwe po otrzymaniu potwierdzenia wysłanego przez właściwego pracownika Agencji Kolejowej UE. Szkolenie jest bezpłatne. Nie przewiduje się jednak żadnego zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu, takich jak koszty dojazdu lub noclegu. Każdy uczestnik jest proszony o zabranie własnego laptopa. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Wszystkie materiały szkoleniowe i prezentacje zostały opracowane również w języku angielskim.

W 2019 r. planowane są również warsztaty omawiające tę tematykę w ramach Akademii UTK.

do góry