Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od nowego roku Akademia UTK w nowej formule

13.12.2018

Ponad 3 tysiące przeszkolonych osób to efekt 2,5 rocznej działalności Akademii UTK. Przez pięć semestrów Akademii zorganizowano dla przedstawicieli branży kolejowej blisko 40 szkoleń, które prowadziło ponad 30 osób. W warsztatach brali udział również pracownicy urzędu.

Projekt Akademia UTK wchodzi w kolejny etap realizacji. Urząd Transportu Kolejowego stara się pozyskać  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki środkom europejskim przez najbliższe 3,5 roku UTK będzie mógł rozwijać działania projektu. Zmienione zostaną wtedy zasady związane z realizacją szkoleń. Bezpłatne warsztaty przeprowadzane będą również w tych miastach, w których mieszczą się Oddziały Terenowe UTK. Pozwoli to na dotarcie do znacznie większej grupy uczestników.

Zakończył się piąty semestr wykładów w Akademii UTK. Celem Akademii jest propagowanie dobrych praktyk wśród uczestników rynku kolejowego poprzez prowadzone szkolenia i warsztaty. Akademia dodatkowo daje możliwość reagowania na problemy rynku kolejowego. Wykładowcami są pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego. Bezpłatne warsztaty i wykłady prowadzone były dla przedstawicieli komisji kolejowych, obejmowały tematykę związaną z tworzeniem regulaminów bocznic, obsługę klientów z niepełnosprawnością czy przekrojowo pozwalały się zapoznać ze zmianami w ustawie o transporcie kolejowym.

Równolegle w ramach Akademii UTK prowadzony jest drugi blok szkoleń : UTK dla UTK. To szkolenia wewnętrzne dla pracowników urzędu obejmujące zarówno zajęcia z zakresu obsługi aplikacji, tworzenia prezentacji, obsługi programów biurowych jak i specjalistycznych, jak ochrona danych osobowych czy etyka w służbie cywilnej. Są też szkolenia obejmujące zagadnienia prawa, transportu intermodalnego czy zagadnień związanych z systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Łącznie w realizację projektów zaangażowanych było ponad 60 osób (to ponad 1/5 pracowników UTK). W zajęciach uczestniczyło ponad 3 tysiące kursantów, z czego ponad połowę stanowią przedstawiciele rynku kolejowego. Przeprowadzono blisko 150 szkoleń co daje prawie 700 godzin szkoleniowych.

- Te liczby robią ogromne wrażenie, bo trzeba pamiętać, że nasz działalność szkoleniowa jest dodatkiem do naszych obowiązków ustawowych – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu transportu Kolejowego podczas spotkania zamykającego dotychczasowy okres realizacji projektu. - Warto wiedzieć, jak nasza Akademia jest odbierana przez innych. Wielokrotnie odbierałem gratulacje i podziękowania za nasz wkład w kształtowanie bezpiecznych warunków przewozów kolejowych właśnie poprzez działania edukacyjne - dodał.

Zajęcia są bezpłatne, jednak uczestnicy powinni ocenić szkolenie oraz prowadzących. Do pobrania z systemu są indywidualne certyfikaty potwierdzające udział w  szkoleniu. Materiały ze wszystkich szkoleń dostępne są na stronie internetowej UTK w zakładce Akademia UTK - Archiwum.

do góry