Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rok 2019 Rokiem Maszynisty

11.12.2018

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego, największe spółki kolejowe w Polsce ogłosili wspólnie rok 2019 Rokiem Maszynisty. Ta ogłoszona w trakcie konferencji w Spale unikalna inicjatywa ma na celu promocję zawodu maszynisty.

Zawód maszynisty na ziemiach polskich istnieje ponad 170 lat. Pierwszym maszynistą był Leon Miastowski, który w 1844 roku jako pierwszy na ziemiach polskich poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W przyszłym roku przypada setny jubileusz założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Związek ma w swoich szeregach przedstawicieli wielopokoleniowych rodzin kultywujących tradycje kolejarskie.

Historia tego pięknego zawodu jest jednak skomplikowana. Obecnie mamy do czynienia z luką pokoleniową. Brak jest młodych ludzi chętnych do wykonywania tego odpowiedzialnego, ale też pasjonującego zawodu. Dlatego Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce przy wsparciu Resortu Transportu, Urzędu Transportu Kolejowego i spółek kolejowych planuje zorganizować szereg akcji promocyjnych. Przewidywane są dni otwarte w zakładach pracy, udostępnianie miejsc, w których są wykonywane poszczególne zawody kolejowe.

- Proces szkolenia maszynistów trwa bardzo długo. To może być nawet 18 miesięcy. Ponieważ ruch pasażerski, jak i towarowy od kliku lat rośnie, zwiększa się więc zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych maszynistów – powiedział w trakcie konferencji Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dlatego przewoźnicy powinni podejmować działania wyprzedzające, tak by w porę wyszkolić odpowiednią liczbę młodych maszynistów– dodał.

W trakcie konferencji Prezes UTK zaprezentował statystyki dotyczące maszynistów. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych ma ponad 17,5 tys. osób z czego ponad 15,8 tys. posiada licencję i świadectwo maszynisty. W ciągu 10 kolejnych lat na emeryturę może przejść ok. 4 tys. czynnych maszynistów. Najstarszy ma 72 lata, najmłodsi mają po 20 lat.

Organizatorzy pragną również włączyć do akcji szkoły, w których planowane są pogadanki i spotkania z kolejarzami oraz z maszynistami. W ramach integracji środowiska kolejarskiego przewidywane są również imprezy integracyjno – zapoznawcze dla rodzin. Na koniec, 21 października 2019 r. Związek przewiduje uroczyste obchody stulecia założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

  • Wiceminister infrastruktury, Prezes UTK oraz prezesi spółek kolejowych podczas konferencji informującej o Roku Maszynisty
do góry