Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole UTK w ramach zmiany rozkładu jazdy

06.12.2018

W nocy z soboty na niedzielę (8 na 9 grudnia) wejdzie w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Obowiązek opublikowania nowych godzin kursowania pociągów spoczywa głównie na operatorach obiektów infrastruktury, w tym na zarządcach budynków dworców i stacji.

Nowy rozkład jazdy musi być ogłoszony na stronie internetowej zarządcy infrastruktury minimum 21 dni przed wejściem w życie. Na dworcach, peronach lub dojściach na perony informacje powinny pojawić się w formie plakatów czy tablic co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów.

W związku ze zmianą rozkładu jazdy zaplanowane zostały kontrole w całej Polsce W ich trakcie sprawdzane będzie, czy zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi wywiązali się z obowiązku publikacji oraz dostępności i czytelność nowego rozkładu jazdy pociągów. Wnioski z prowadzonych działań pozwolą na wskazanie ewentualnych problemów związanych w tym procesem i powinny pozytywnie wpłynąć na poziom informacji pasażerskiej.

W razie niezastosowania się do zaleceń, Prezes UTK może wszcząć postępowanie administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie. W przypadku dalszego niewykonania nakazu, może nałożyć karę pieniężną za zwłokę.

 

do góry