Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja warsztatów dla komisji kolejowych

30.11.2018

29 listopada 2019 r. odbyła się piąta edycja warsztatów dla komisji kolejowych badających przyczyny wypadków i incydentów kolejowych. Dotychczas w ramach Akademii UTK zostało przeszkolonych około 450 członków komisji kolejowych.

W listopadowym spotkaniu udział wzięło 58 osób. W ramach nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi przez komisje kolejowe Prezes UTK organizuje szkolenia i warsztaty dla członków komisji kolejowych. W 2017 r. odbyły się 3 takie szkolenia, a w roku 2018 kolejne dwie edycje.

Warsztaty dla członków komisji kolejowych mają na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Poprzez ćwiczenia warsztatowe doskonalone są praktyki członków komisji kolejowych w prowadzeniu postępowań. Podczas szkolenia omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Warsztaty mają na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia.

Warsztaty dla komisji kolejowych znajdują się w stałym programie Akademii UTK.

  • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, podczas szkolenia przeznaczonego dla komisji kolejowych
  • Prezes UTK Ignacy Góra i Wiceprezes Radosław Pacewicz podczas rozmowy z uczestnikami szkolenia
  • Prezes Ignacy Góra i Wiceprezes Kamil Wilde podczas rozmowy z uczestnikami szkolenia
do góry