Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnie dni na zgłoszenia do Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

27.11.2018

Do 3 grudnia można zadeklarować chęć przystąpienia do elitarnego grona sygnatariuszy Deklaracji. Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, rozpowszechnianie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko część korzyści jakie niesie za sobą udział w projekcie Kultury Bezpieczeństwa. Uroczyste podpisanie nastąpi 6 grudnia 2018 r. w centrali UTK w Warszawie.

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia woli przestrzegania i stosowania się do poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Każdy Sygnatariusz może również brać udział w konkursie o nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Naszym wspólnym celem powinna być bezpieczna kolej, dlatego czekamy na Ciebie. Więcej informacji na temat Deklaracji i Konkursu znajdziesz na naszej stronie internetowej pod hasłem Kultura Bezpieczeństwa.

Przez 1,5 roku podczas 8 spotkań Deklarację podpisało dotychczas 179 sygnatariuszy. Są wśród nich Minister Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy, użytkownicy bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, kancelarie prawnicze, stowarzyszenia i media. 6 grudnia 2018 r. odbędzie się IX podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Do 3 grudnia czekamy na zgłoszenia przedstawicieli rynku kolejowego, dla których bezpieczeństwo jest priorytetem.

Aby wziąć udział w IX podpisaniu Deklaracji należy do 3 grudnia 2018 r. wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK. Podpisanie deklaracji odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie.  Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować na adres kultura@utk.gov.pl.

Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa na stronie www.

 

 

do góry