Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Miasta o największym ruchu pasażerskim

28.11.2018

Blisko 25% wszystkich pasażerów kolei odjeżdża lub przyjeżdża z jednego z pięciu miast województwa mazowieckiego: Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Otwocka i Żyrardowa. Kolejne 13% ogółu stanowią pasażerowie wsiadający lub wysiadający na stacjach w Trójmieście, w Wejherowie bądź Rumii. Urząd Transportu Kolejowego dokonał analizy regionalnych przepływów pasażerów kolei w 2017 roku.

UTK przeanalizował, które miasta w danych województwach generują największy ruch pasażerski. Dane o pasażerach pochodzące z poszczególnych dworców w danymi mieście zostały zagregowane. Dla nikogo nie może być zaskoczeniem, że stołeczne dworce obsługują najwięcej pasażerów polskiej kolei. Z zestawienia opublikowanego kilka miesięcy temu wiadomo, że największy ruch pasażerski odbywa się na stacji Warszawa Śródmieście, drugie miejsce należy do stacji Poznań Główny, a trzecie do Wrocławia Głównego.

W czołówce miast o największym ruchu znalazł się Gdańsk. Sama stacja Gdańsk Główny w klasyfikacji 10 największych dworców zajęła ostatnie miejsce z 10,3 mln odprawionych pasażerów. Po doliczeniu ruchu pasażerskiego z pozostałych 9 stacji znajdujących się w tym mieście okazało się, że łącznie odprawianych tam jest 35,3 mln pasażerów, co dało miastu drugie miejsce.

Stacja Gdynia Główna znalazła się w zestawieniu stacji na 9. miejscu z 11,2 mln pasażerów jako jedyna nie znajdująca się w mieście wojewódzkim. Ruch na wszystkich stacjach w Gdyni daje temu miastu 4. pozycję z liczbą 22,9 mln wsiadających i wsiadających pasażerów rocznie. Z miast nie będących siedzibą województw w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Sopot i Wejherowo. Z analizy wynika również, że w Polsce, w 47 miastach odprawia się powyżej miliona pasażerów.

W zestawieniach regionalnych nie ma już większych niespodzianek poza dwoma miastami na Mazowszu – Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem. Po zsumowaniu danych dotyczących pasażerów Kolei Mazowieckich, SKM (dla Pruszkowa) oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej nastąpiło przetasowanie kolejności w pierwszej piątce miast o największym ruchu w województwie mazowieckim.

Wykresy dotyczące poszczególnych regionów zamieściliśmy poniżej. Można też pobrać arkusz z danymi zagregowanymi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

do góry