Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

E-legitymacje i mLegitymacje szkolne uprawniają do ulgi

22.11.2018

Od 20 października legitymacja szkolna uprawniająca do zniżki na przejazdy może być wydawana w formie plastikowej karty lub okazywana na ekranie smartfonu. Konduktorzy oraz kontrolerzy mają obowiązek uznawać takie dokumenty na równi z dotychczas używanymi legitymacjami.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomniał przewoźnikom kolejowym o zmianach w prawie. Placówki oświatowe mają prawo wydawać legitymacje szkolne i przedszkolne na plastikowych kartach (e-legitymacje) oraz ich elektronicznych wersji na urządzenia mobilne (mLegitymacje). Oba rodzaje legitymacji mają status dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów dzieci i młodzieży środkami publicznego transportu zbiorowego. Prawodawca przewidział na nich adnotację o treści: „Poświadcza uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego”.

mLegitymacja ma stanowić mobilną wersję legitymacji lub e-legitymacji szkolnej. Będzie to dokument elektroniczny, wydawany na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, przechowywany i prezentowany na smartfonach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że funkcjonalność ta zostanie wkrótce uruchomiona w rządowej aplikacji mDokumenty.

Przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne oraz osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego, oprócz zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą wydawać:

  • legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych (papierowa) lub
  • e-legitymację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych (w formie plastikowej karty).

Niewątpliwie z nowych rozwiązań technologicznych będzie chciało sukcesywnie korzystać coraz więcej placówek edukacyjnych. Z tego względu przewoźnikom kolejowym wskazałem na konieczność pilnego uwzględnienia przedstawionych zmian prawnych w ich dokumentach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w taryfach czy materiałach szkoleniowych. Przedsiębiorcy kolejowi powinni również zadbać, by pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą pasażerów znali wzory nowych legitymacji, aby zapobiec przypadkom odmowy ich uznania – mówi Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Postawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 2011)
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810)
  • Wzór e-legitymacji szkolnej
  • Wzór e-legitymacji przedszkolnej
  • Wzór mLegitymacji
do góry