Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak poprawnie złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa

20.11.2018

Rocznie do Urzędu Transportu Kolejowego trafia około 300 wniosków o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej. W części wniosków występują proste, powtarzalne błędy, które powodują wydłużenie procesu wydawania dokumentu.

Obserwujemy, że we wnioskach powtarzają się błędy, takie jak niezgodność podpisów z KRS, niezgodność wykazu typów lub/i wykazu przepisów wewnętrznych z regulaminem pracy bocznicy kolejowej czy brak odgałęzienia bocznicy na planie schematycznym. Takie niedopatrzenia wnioskodawców powodują konieczność uzupełnienia lub korekty dokumentów. Wydłuża to proces wydawania świadectwa.

Przed złożeniem wniosku o świadectwo bezpieczeństwa zalecamy zatem jeszcze raz sprawdzić:

  • czy składane dokumenty zostały prawidłowo podpisane i poświadczone,
  • czy składane oświadczenia i wykazy są zgodne z regulaminem pracy bocznicy kolejowej i nie występują między nimi rozbieżności, 
  • czy sposób zapisu odgałęzienia bocznicy jest taki sam we wszystkich dokumentach,
  • czy plan schematyczny bocznicy jest zgodny z regulaminem, 
  • czy regulamin uzgodniono z zarządcą infrastruktury kolejowej z którą bocznica jest połączona (obligatoryjne).

Weryfikacja tych elementów pozwoli uniknąć najczęściej popełnianych we wnioskach o świadectwo bezpieczeństwa błędów. Przed złożeniem wniosku prosimy jeszcze raz sprawdzić podpisy i poświadczenia, dowód wniesienia opłaty, zgodność oświadczeń z regulaminem pracy bocznicy oraz uzgodnienie regulaminu z autoryzowanym zarządcą.

Przygotowaliśmy krótki przewodnik w formie graficznej, który powinien ułatwić poprawne przygotowanie wniosku i uniknięcie przedłużających postępowanie błędów.

 

 

 

  • Infografika przedstawia sposób sprawdzenia, czy składany wniosek zawiera wszystkie potrzebne elementy, czyli:
1. Czy dokumenty są prawidłowo podpisane i poświadczone
2. Czy składane oświadczenia i wykazy są zgodne z regulaminem
3. Czy sposób zapisu odgałęzienia bocznicy jest taki sam we wszystkich dokumentach
4. Czy plan schematyczny bocznicy jest zgodny z regulaminem
5. Czy regulamin uzgodniono z zarządami sąsiednich bocznic z autoryzowanym zarządcą.
Błędy, których można łatwo uniknąć, to:
Podpisy niezgodne z KRS
Wykaz typów niezgodny z regulaminem
Wykaz przepisów niezgodny z regulaminem
Na planie brakuje odgałęzienia bocznicy
    Jak poprawnie złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa (infografika)
do góry