Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KD wnioskują o otwarty dostęp

05.11.2018

Koleje Dolnośląskie wystąpiły o kontynuację połączenia na trasie Wrocław Główny – Tuplice – granica państwa i w relacji powrotnej. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek o przyznanie otwartego dostępu na tej trasie.

Przewoźnik planuje uruchomienie połączenia od 9 grudnia 2018 r. Zgodnie z deklaracją przewoźnika połączenie na trasie Wrocław Główny – granica państwa będzie realizowane przez Koleje Dolnośląskie. Pociąg ma jechać dalej do Berlina, ale na trasie granica państwa – Berlin-Lichtenberg będzie obsługiwany przez przewoźnika „Deutsche Bahn” AG. Z uwagi na treść wniosku przedmiotem postępowania jest  wykonywanie nowego połączenia pasażerskiego na trasie krajowej (do granicy państwa).

Wniosek o otwarty dostęp wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego 23 października 2018 r. i został opublikowany na stronie internetowej UTK w dziale Otwarty dostęp krajowy / Powiadomienia. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 869/2014[1] organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia. W związku z otrzymaniem od Kolei Dolnośląskich wniosku o przyznanie otwartego dostępu została wszczęta, zgodnie z art. 29c ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym[2], odpowiednia procedura.

Przed wydaniem decyzji Prezes UTK może na wniosek zbadać czy nowe połączenie nie zagraża równowadze ekonomicznej połączeń dotowanych ze środków publicznych. Uprawnieni mają 4 tygodnie od momentu publikacji wniosku o otwarty na stronie internetowej UTK by wnioskować o badanie równowagi ekonomicznej. Cały tryb postępowania opisany jest w dziale Otwarty dostęp dla pasażerskich krajowych przewozów kolejowych.

 

[1] rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239, s. 1)

[2] ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.),

do góry