Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje Listy Prezesa UTK do końca października

16.10.2018

Do końca miesiąca można przesłać swoje uwagi dotyczące aktualizacji Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych umożliwiających spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Potrzeba aktualizacji wynika z konieczności jej uzupełnienia o rozwiązania ujęte w stanowisku dotyczącym specyfikacji technicznych mających zastosowanie w procesie weryfikacji pojazdów szynowo-drogowych.

Lista Prezesa UTK powinna również zostać uzupełniona o zmienne narodowe (parametry odzwierciedlające przepisy ruchowe na poszczególnych krajowych sieciach kolejowych dla całego obszaru oddziaływania systemu ERTMS/ETCS) i inne wymagania krajowe dla ETCS (np. polskiego tłumaczenia trybów pracy ETCS). Ponadto w Liście prezesa UTK powinny zostać jasno wyodrębnione wymagania dla pojazdów szerokotorowych.

Lista Prezesa UTK ma zastosowanie do weryfikacji wszystkich projektów do których nie stosuje się technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Obecnie obowiązuje Lista prezesa UTK z 27 stycznia 2017r. ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury.

Uwagi prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail utk@utk.gov.pl z wykorzystaniem załączonego formularza. W przypadku pytań związanych z aktualizacją prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Departamentu Techniki i Wyrobów pod numerem tel. 22 749 15 30.

Na uwagi czekamy do 31 października br.

do góry