Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK przychylny osobom z niepełnosprawnościami

15.10.2018

Urząd Transportu Kolejowego jest bardzo dobrze przygotowany do wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – czytamy w „Raporcie wstępnym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami” opracowanym przez Polski Związek Głuchych. Urząd uzyskał bardzo dobre oceny we wszystkich obszarach objętych monitoringiem.

5 października Prezes UTK oraz przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych podpisali Raport wstępny z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dokument powstał w ramach realizacji projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”. Jest nim objętych kilkadziesiąt jednostek administracji, w tym kilkanaście szczebla centralnego, a celem monitoringu jest zwiększenie zdolności tych jednostek  do wdrażania postanowień Konwencji – dostępności instytucji i jej działań dla osób z niepełnosprawnościami.

„Urząd Transportu Kolejowego to instytucja bardzo dobrze przygotowana do wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Instytucja uzyskała bardzo dobre oceny we wszystkich obszarach objętych monitoringiem" - czytamy w raporcie. Dokument zawiera jedynie, pojedyncze rekomendacje. Ich wdrożenie przyczyni się z jednej strony do jeszcze lepszego wdrażania Konwencji, ale przede wszystkim do skuteczniejszej obsługi klientów urzędu - osób z niepełnosprawnościami. 

Zdaniem zespołu przygotowującego raport, UTK wykazało dużą gotowość do wprowadzania zmian. Szereg obszarów, m.in. działania informacyjne związane ze zwalczaniem stereotypów, podnoszenia świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami oraz promocji ich zatrudnienia, kompetencje pracowników UTK czy wypełnianie obowiązków ogólnych, nie zawierało żadnych rekomendacji. Oznacza, to, że w tych obszarach Urząd w pełni realizuje postanowienia Konwencji.

W UTK zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przekracza 6 procent. Siedziba urzędu jest w pełni dostosowana do ich potrzeb, a pracownicy uczęszczają na lekcje języka migowego. Serwis internetowy Urzędu Transportu Kolejowego jest przyjazny dla każdego użytkownika. Stronę od początku zaprojektowano zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz z zachowaniem dobrych praktyk w zakresie dostępności. Jednym z celów jest zapewnienie dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w maksymalnym stopniu. Mechanizm publikacji treści jest w pełni zgodny z WCAG 2. Dodatkowo, w ramach zwiększania dostępności treści na stronach dla pasażerów kolei, zamieszczane są poradniki filmowe z nagraniami w Polskim Języku Migowym.

Urząd Transportu Kolejowego jako pierwszy organ administracji publicznej opracował i opublikował Raport społecznej odpowiedzialności stanowiący zbiór doświadczeń z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

do góry