Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileuszowa Gala UTK

02.10.2018

W najbliższą środę w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej nagrody i wyróżnienia odbiorą laureaci III edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. To szczególny dzień, ponieważ Urząd Transportu Kolejowego świętować będzie swoje piętnastolecie. W trakcie konferencji współorganizowanej przez UTK i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej odbędzie się debata o tym jak za 15 lat może wyglądać rola Prezesa UTK.

W tegorocznej edycji konkursu kultury bezpieczeństwa udział wzięło ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji związanych z transportem kolejowym. Nadesłane projekty oceniała Kapituła konkursu, której przewodniczy dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. W pracach Kapituły wzięli udział specjaliści z dziedziny transportu kolejowego: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Piotr Folęga - Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Maciej Szkoda – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.

W trakcie Gali 15-lecia UTK przeprowadzona zostanie debata „Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rynku kolejowym. Jak powinna wyglądać za 15 lat”. Swój udział w dyskusji zapowiedzieli Andrzej Bittel - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński - Prezes PKP S. A., Prof. Marianna Jacyna - Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Jakub Majewski – Prezes Fundacji Pro Kolej oraz Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Debatę poprowadzi Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum.

W 2003 roku powołany został Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - nowy organ, pełniący rolę krajowej władzy bezpieczeństwa i krajowego regulatora rynku kolejowego. Na przełomie minionych 15 lat Urząd zmieniał się i dostosowywał do potrzeb i wymagań rozwijającego się transportu kolejowego. Obecnie UTK to nowoczesna, przyjazna i otwarta instytucja, której głównym założeniem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa sektora kolejowego oraz standardów usług świadczonych w tym obszarze. W tym roku przyjęta została strategia urzędu do 2021 roku. Działania UTK skupione będą na bezpieczeństwie, regulacji i rozwijaniu nowoczesnej organizacji. Realizowane będą też projekty np. „Kolejowe e-bezpieczeństwo”. Stworzona na potrzeby urzędu aplikacja stanie się narzędziem wspierającym monitorowanie stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce oraz umożliwi precyzyjne zaplanowanie działań nadzorczych oraz działań proaktywnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Natomiast Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Rynek Kolejowy udzieliły patronatu medialnego.

Galę uświetni występ orkiestry Politechniki Warszawskiej „The Engineers’ Band”.

 

do góry