Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepszy kwartał w przewozach intermodalnych

04.09.2018

Od kwietnia do czerwca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 300 tysięcy sztuk jednostek. To najwyższy wynik kwartalny w historii. Porównując rok do roku liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 13%, a udział przewozów intermodalnych w całym rynku wzrósł o 0,2 punktu procentowego.

W drugim kwartale 2018 roku wzrosły wszystkie parametry transportu intermodalnegow porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przetransportowano blisko 450 tysięcy TEU. W drugim kwartale 2017 r. liczba przewiezionych TEU wzrosła o 10,1%.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2018 roku wyniosła ponad 4,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,5 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 6,4% (wg masy) i 9,8% (wg wykonanej pracy). Oznacza to wzrost udziału w całym rynku przewozów towarowych o 0,2 punktu procentowego wg masy i ponad 0,4 punktu procentowego wg wykonanej pracy.

W drugim kwartale 2018 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 16 licencjonowanych przewoźników.

Szczegółowe dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

 

do góry