Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korekta rozkładu jazdy pociągów

28.08.2018

W najbliższą niedzielę, 2 września 2018 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów. Pociągi według tego rozkładu jazdy będą jeździć do 20 października.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 zarządca infrastruktury PKP PLK przewidział pięć korekt związanych m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Najbliższa zmiana nastąpi w niedzielę 2 września 2018 r. Kolejna zaplanowana jest na 21 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

Z informacji przekazanych przez przewoźników wynika, że od 31 sierpnia do 3 września 2018 r. na największych dworcach w Polsce: Warszawie Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Zakopanem, Krakowie Głównym, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni.

W związku z planowaną korektą rozkładu jazdy inspektorzy UTK w całej Polsce przeprowadzą kontrole. W ich trakcie sprawdzą wywiązanie się z obowiązku publikacji oraz dostępności i czytelność przyszłego rozkładu. Wnioski z prowadzonych działań pozwolą na wskazanie ewentualnych problemów związanych w tym procesem i pozytywnie wpłyną na poziom informacji pasażerskiej.

Ważne linki:

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych

Sieciowy rozkład jazdy

Adresy stron przewoźników pasażerskich można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranego przewoźnika.

do góry