Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta UTK w PKP Energetyka

27.08.2018

Realne działania na rzecz bezpieczeństwa sieci trakcyjnej oraz ruchu kolejowego, w tym digitalizacja pracy elektromonterów, automatyczny system ostrzegania maszynistów i szkolenia z wykorzystaniem najnowszych technologii to tematy poruszane podczas spotkania pracowników Urzędu Transportu Kolejowego z przedstawicielami PKP Energetyka. Delegacja UTK odwiedziła Zakład Robót Energetycznych firmy, gdzie ma powstać multimedialne centrum edukacyjne dla pracowników kolei.

W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes Kamil Wilde wraz z dyrektorami departamentów: Regulacji Rynku, Techniki i Wyrobów, Monitorowania i Bezpieczeństwa oraz Planowania i Nadzoru. Na miejscu delegację przywitali: Wojciech Orzech – Prezes Zarządu PKP Energetyka, Paweł Drzewiecki – Dyrektor ZRE Słotwiny oraz pracownicy odpowiedzialni za obszary bezpieczeństwa i digitalizacji spółki.

Wizyta miała charakter praktyczny. Delegacja UTK mogła zapoznać się z możliwościami mobilnej wersji aplikacji E-Tabor (narzędzia IT wspierającego system zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego SMS i system zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych MMS). Pracownicy  UTK mieli także szansę zobaczyć jak odbywa się szkolenie na mobilnym symulatorze z wykorzystaniem technologii Virtual Reality. Gogle VR pozwalają, aby kandydat na elektromontera w bezpiecznych warunkach odbył przygotowanie do pracy na tym stanowisku. Szkolenia takie to również odpowiedź na tzw. „lukę pokoleniową” wśród pracowników sektora kolejowego. Przedstawiciele PKP Energetyka przedstawili też projekty zapobiegające obladzaniu sieci,  wykorzystania technologii wideo w systemie wspierającym pracę maszynisty podczas prowadzenia pociągu oraz zarządzania majątkiem sieciowym. Prezentujący projekty podkreślali partnerstwo przy ich realizacji z Politechniką Warszawską, Instytutem Kolejnictwa oraz NCBiR.

Obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy i ustaliły terminy kolejnych spotkań pogłębiających wybrane tematy.

To kolejne spotkanie pracowników UTK z przedstawicielami rynku kolejowego. Wcześniej podobne wizyty były m.in. w PKP LHS czy PKP SKM w Trójmieście. Urząd jest otwarty na potrzeby rynku. Od dwóch lat organizuje szkolenia w ramach Akademii UTK. Warsztaty te są nieodpłatne i dotyczą najbardziej aktualnych zagadnień takich jak prace komisji kolejowych, regulacje prawne dotyczące maszynistów czy użytkowników bocznic. Organizowane są również dni otwarte „Piątki z UTK - bezpieczeństwo na piątkę”.

UTK czeka na zgłoszenia przedsiębiorców, którzy chcieliby spotkać się z pracownikami urzędu w swoich siedzibach. Zgłoszenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl.

  • Prezentacja możliwości szkoleniowych na terenie Zakładu Robót Energetycznych w Słotwinach
    Prezentacja modułu szkoleniowego
  • Zdjęcie przedstawia grupę pracowników UTK oraz PKP Energetyka
    Wiceprezes Kamil Wilde i Prezes Wojciech Orzech wraz z pracownikami
  • Zdjęcie przedstawia nowoczesny pociąg sieciowy PKP Energetyka
    Przedstawiciele UTK zapoznali się z mozliwościami pociągu sieciowego
do góry