Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejowe wsparcie dla „Kampanii Kolejowe ABC”

21.08.2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisał już szóste porozumienie dotyczące wsparcia „Kampanii Kolejowe ABC” przez podmioty rynku kolejowego. 20 sierpnia 2018 r. Ignacy Góra, Prezes UTK, i Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity, wyrazili chęć współpracy przy działaniach promujących bezpieczeństwo wśród najmłodszych. Wcześniej porozumienia z UTK podpisali również: Fundacja Grupy PKP, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, PKP SKM w Trójmieście oraz SKM w Warszawie.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ostatnich latach 2/3 wypadków na kolei to zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i potrącenia na tzw. „dzikich przejściach”. W zeszłym roku w takich wypadkach zginęło 171 osób, a ciężko ranne zostały 74 osoby. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego Prezes UTK prowadzi działania informacyjno-edukacyjne, takie jak „Kampania Kolejowe ABC”. Jest to ogólnopolski projekt z zakresu bezpieczeństwa kolejowego realizowany w latach 2017–2020, a skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Na „Kampanię Kolejowe ABC” udało się uzyskać ponad 23 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Podmioty podpisujące porozumienia z UTK zadeklarowały wsparcie działań Urzędu. Podczas realizacji kampanii medialnej będą emitowały w swoich pociągach spoty reklamowe propagujące bezpieczeństwo, a ich przedstawiciele będą brali udział w wybranych wydarzeniach edukacyjnych dla dzieci organizowanych przez UTK. Wspólne działania przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości i wiedzy wśród wszystkich pasażerów kolei, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych.

Celem Kampanii Kolejowe ABC jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Kluczowym elementem realizacji projektu są zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. W trakcie całej kampanii przeprowadzonych będzie 500 lekcji. Jesienią 2018 r. działania edukacyjne w szkołach zostaną wsparte informacyjno-edukacyjną kampanią medialną na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów.

  • Podpisanie porozumienia między UTK a PKP Intercity. Od lewej: Radosław Pacewicz, Wiceprezes UTK; Ignacy Góra, Prezes UTK; Marek Chraniuk, Prezes PKP IC; Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP IC.
    Podpisanie porozumienia między UTK a PKP Intercity. Od lewej: Radosław Pacewicz, Wiceprezes UTK; Ignacy Góra, Prezes UTK; Marek Chraniuk, Prezes PKP IC; Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP IC.
do góry