Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich - drugi kwartał 2018 roku.

09.08.2018

W II kwartale 2018 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 88,21% (w I kwartale 2018 roku było to 90,14%). Porównując dane z analogicznym okresem ubiegłego roku punktualność spadła. W II kwartale ubiegłego roku wyniosła 92,29%.

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 440,4 tys. pociągów (o ok. 5,9 tys. więcej niż w I kwartale 2018 roku). W II kwartale 2017 roku uruchomionych było 426,5 tys. pociągów.

W II kwartale 2018 roku średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 36 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 50,3% (blisko 52,5 tysiąca) oraz od 5 do 60 minut - 47,9% (blisko 50 tysięcy). Odwołano 4 605 pociągów.

Pełna informacja na temat punktualności znajduje się w zakładce Statystyka przewozów pasażerskich.

 

do góry