Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na wakacje pociągiem

07.08.2018

Pociąg to najbezpieczniejszy i często najszybszy sposób by dojechać na wakacyjny wypoczynek. Urząd Transportu Kolejowego, szczególnie w wakacje, ferie i długie weekendy, prowadzi kontrole by pasażerowie bezpiecznie i komfortowo dojechali do celu. W okresach szczytu przewozowego (jak na przykład w najbliższy długi weekend) liczba kontroli jest zwiększana.

W pierwszym wakacyjnym miesiącu inspektorzy UTK przeprowadzili 42 dodatkowe niezapowiedziane kontrole, w trakcie których sprawdzono prawie 80 pociągów pasażerskich. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole pociągów uruchamianych w związku z dużymi wydarzeniami - Opener Festival oraz PolAndRock Festival. Szczególną uwagę zwracano na składy z wagonami przewożącymi dzieci na kolonie. U przewoźników pasażerskich z roku na rok można zaobserwować spadający wskaźnik nieprawidłowości. W 2017 r. wynosił 1, a w tym roku to około 0,8. Oznacza to, że na dziesięć przeprowadzanych kontroli stwierdzane jest osiem nieprawidłowości. Mogą to być drobne lub poważne uchybienia.

– Pasażerowie wracają na kolej, co pokazują dane zbierane przez UTK. Podróżujący doceniają to, że jest to bezpieczny sposób podróży, ale coraz częściej wsiadają do wygodnych, klimatyzowanych pojazdów z uśmiechniętą załogą. Przewoźnicy powinni pamiętać, że komfort i jakość obsługi to elementy przyciągające podróżnych – ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak m.in. oznakowanie pojazdów, świadectwa sprawności technicznej, wyposażenie (młotek, gaśnica), stan techniczny drzwi, działanie monitoringu jeśli jest zamontowany, kwalifikacje maszynistów. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Chodzi m.in. czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie klimatyzacji/ogrzewania oraz oświetlenia, informację megafonową/wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu - wewnętrzne i zewnętrzne. Zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu. - Wakacje to czas częstych podróży. Z usług kolei skorzystają tysiące podróżnych. Inspektorzy UTK będą dbać o to by każdy mógł bezpiecznie dojechać do miejsca wypoczynku – zapewnia Ignacy Góra, Prezes UTK.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę by nie powtarzały się w podobnych sytuacjach w przyszłości. Prezes UTK może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. W tym roku decyzji o wyłączeniu było 16, a o ograniczaniu eksploatacji 30. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary.

Dziś podczas briefingu prasowego Prezesa UTK dziennikarze mogli obejrzeć, jak wygląda kontrola pociągu przed wyruszeniem w drogę ze stacji Warszawa Olszynka Grochowska.

Prawa pasażerów

Pasażerowie powinni być świadomi swoich praw. W przypadku niezapewnienia jakości podróży mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch - 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK. W pierwszym półroczu 2018 r. wpłynęło 612 skarg (dla porównania: w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 531 zgłoszeń, a w całym 2017 r.: 1151 skarg). Dotyczyły one głównie niewłaściwej obsługi przez drużyny konduktorskie i pracowników kas biletowych, niekomfortowych warunków przejazdu (w tym m.in. problemów z ogrzewaniem i klimatyzacją), niesatysfakcjonującego sposobu rozpatrzenia skarg i reklamacji przez przewoźników kolejowych, konstrukcji rozkładu jazdy, opóźnień oraz odszkodowań związanych z doznanymi niedogodnościami podczas podróży.

Gdzie składać skargi

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15. .

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl .

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

  • Prezes UTK, Ignacy Góra wyjaśnia dziennikarzom zasady prowadzenia kontroli pociągów
  • Pracownicy Oddziału Terenowego podczas kontroli wagonu
  • Pracownicy Oddziału Terenowego podczas kontroli wagonu
do góry