Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łączność GSM-R na bocznicach

06.08.2018

Przejście na łączność cyfrową było głównym tematem spotkania w Urzędzie Transportu Kolejowego, na które zaproszono użytkowników bocznic kolejowych i zarządców infrastruktury. Przedstawiciele Urzędu, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz PKP Polskich Linii Kolejowych opisali zasady dostosowania łączności do nowego standardu.

Do 2023 r. planowane jest wyposażenie około 15 tys. km linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK w naziemną infrastrukturę łączności GSM-R. Do tego zarządcy należy większości sieci kolejowej w Polsce i to jego działania będą wpływały na innych zarządców – np. operatorów bocznic. Wprowadzane zmiany będą wiązały się ze stopniowym wyłączaniem obecnie funkcjonującej łączności w paśmie 150 MHz. Dlatego pojawia się konieczność zapewnienia kompatybilnej łączności na infrastrukturze kolejowej, na której wdrażanie standardu GSM-R nie jest obecnie planowane.

Należy wyjaśnić, że polskie prawo nie nakazuje użytkownikom bocznic i zarządcom infrastruktury wdrażania łączności cyfrowej. Potrzeba takiego przejścia może być natomiast uzasadniona ekonomicznie. Standard GSM-R jest stosowany w całej Europie i będzie umożliwiał obsługę pociągów międzynarodowych.

Jeżeli zarządca infrastruktury lub użytkownik bocznicy są objęci wymaganiami dyrektywy w sprawie interoperacyjności (np. zarządzający infrastrukturą wchodzącą w zakres Transeuropejskiej Sieci Transportowej) i zdecydowaliby się z własnej inicjatywy zainwestować w nową łączność, wówczas obowiązkowym standardem jest GSM-R. Należy wówczas nawiązać kontakt z PKP PLK, aby móc podłączyć się do istniejącego podsystemu komutacyjno-sieciowego GSM-R.

Uczestnicy spotkania zostali ponadto poinformowani, że zgodnie z obecnymi planami opracowywanymi w związku z aktualizacją Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie, na liniach kolejowych będzie stopniowo wyłączana łączność analogowa. Jednak na stacjach czy bocznicach pozostanie nadal  utrzymana na potrzeby manewrów. Korzystanie z łączności analogowej po wdrożeniu GSM-R będzie wymagało uregulowania z PKP PLK przez tych użytkowników bocznic czy zarządców, którzy nie dysponują własną infrastrukturą łączności. Będzie też możliwość skorzystania z wdrażanej przez PKP PLK łączności cyfrowej na tych bocznicach, na których pokrycie i pojemność sieci będzie odpowiednia.

Uczestnicy spotkania skierowali do PKP PLK prośbę o jak najwcześniejsze określenie warunków dalszego korzystania z łączności analogowej lub przejścia na łączność cyfrową.

UTK zachęca do śledzenia postępów w opracowaniu aktualizacji Krajowego Planu Wdrażania TSI Sterowanie w związku z  przejściem na łączność cyfrową. Informacje o tym będą publikowane na stronie internetowej utk.gov.pl.

do góry