Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyka przewozów pasażerskich

30.07.2018

W pierwszym półroczu przewoźnicy przewieźli ponad 150 mln pasażerów. Liczba podróżujących koleją w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku poprzedniego jest mniejsza o 1,9%.

W czerwcu 2018 r. z usług kolei skorzystało 25,9 mln pasażerów. Praca przewozowa wyniosła ponad 1,8  mld pas-km, zaś eksploatacyjna 13,6  mln poc-km. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 70 km.

W pierwszym półroczu tego roku z usług kolei skorzystało o 1,9% pasażerów mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r., praca przewozowa była niższa o 0,2 %. Za to praca eksploatacyjna była wyższa o niecały 1 %.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów pasażerskich w zakładce Dane eksploatacyjne.

do góry