Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Półrocze wzrostów w przewozach towarowych

30.07.2018

W czerwcu koleją przewieziono 20,8 mln ton ładunków. To o 3,7% więcej niż w roku ubiegłym. Porównując pierwsze półrocze 2018 r. do pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. wzrost w przewiezionej masie to 8,5%.

Porównując rok do roku, w czerwcu wzrosły także wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej - odpowiednio o 6,8% oraz 8,6%. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. przewieziono koleją łącznie blisko 124 mln ton, praca przewozowa wyniosła ponad 29,1 mld ton-km, a eksploatacyjna blisko 43 mln poc-km. Wartości te w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. są wyższe odpowiednio o 8,5%, blisko 13% oraz 14,5%.

Przewoźnicy kolejowi przetransportowali przez sześć miesięcy tego roku o 9,7 mln ton więcej niż w tym samym  okresie ubiegłego roku. W największym stopniu wzrosła praca eksploatacyjna.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych

do góry