Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podróż pociągiem przez Internet

18.07.2018

Podróżni w Polsce coraz chętniej kupują bilety kolejowe przez Internet. Przez strony www i aplikacje kupili 23,5 mln biletów. To wzrost udziału do 7,7% w porównaniu z 5,4% w 2016 r. Nadal ponad połowę biletów sprzedawanych jest w kasach.

Cały czas rośnie znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji biletów. Podróżni coraz chętniej kupują bilety bez wizyty na dworcu i czekania w kolejce do kasy. W kolejach regionalnych i aglomeracyjnych coraz popularniejszym rozwiązaniem są biletomaty. Urządzenia te montowane są również w pociągach, pozwalając na zakup biletu po wejściu do składu. - Kanałem dystrybucji, który daje największą elastyczność jest Internet. Wykorzystanie tego narzędzia pozwala na wygodny zakup biletu w domu. Można określić szczegóły podróży, zapłacić i pobrać lub wydrukować bilet. W przypadku aplikacji mobilnej wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. To daje duży komfort podróżnym– ocenia Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wykorzystanie Internetu w Polsce

Jednym z czynników wpływającym na większy udział kanałów sprzedaży elektronicznej jest liczba użytkowników Internetu mobilnego. W latach 2016-2017 ustabilizowała się ona na poziomie 7,4 mln osób, co daje Polsce drugie miejsce w Europie pod kątem nasycenia takimi usługami. W przypadku Internetu stacjonarnego liczba abonentów ustabilizowała się na poziomie 7,1 mln (Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 roku, str. 8 i 13, https://uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2017-roku,93.html). Często na jednego abonenta (czyli na jedno łącze), szczególnie w przypadku Internetu stacjonarnego, przypada więcej niż jeden użytkownik.

 

W maju 2018 r. z dostępu do Internetu skorzystało 27,4 mln osób. 23,4 mln internautów używało sieci na komputerach stacjonarnych i laptopach, natomiast 22 mln osób na urządzeniach mobilnych (wg badania Gemius PBI pt. Polski Internet w maju 2018, http://pbi.org.pl/badanie-gemius-pbi/polski-Internet-maju-2018/).

Tak duża liczba użytkowników stanowi również ogromny potencjał dla przewoźników kolejowych. Oferując zakup biletu on-line powinni oni oferować rozwiązania nie odbiegające od przyjętych standardów e-commerce. Odpowiednie podejście do sprzedaży on-line może pomóc pasażerowi związać się z koleją na dłużej. Kanał on-line może oferować szereg udogodnień ważnych dla pasażera, takich jak np. newslettery czy informacje o promocjach.

Kanały sprzedaży elektronicznej mogą również służyć pasażerom do porównywania oferty kolejowej z konkurencją, zarówno pod kątem ceny, jak i czasu przejazdu. Przewoźnicy kolejowi powinni zwracać na to szczególną uwagę konkurując o klienta.

Dynamika zmian w poszczególnych kanałach dystrybucji – udziały

W 2017 r. przez Internet (www i aplikacje mobilne) sprzedano bilety uprawniające do 23,5 mln podróży. 67% tej liczby to przejazdy pociągami dalekobieżnymi PKP Intercity, a 13% pociągami Przewozów Regionalnych. W samym PKP Intercity 37% podróży odbywa się właśnie na podstawie biletów kupionych przez Internet.

Udział sprzedaży przez strony www i aplikacje wzrósł o połowę - z 5,4% do 7,7%. W minionym roku zwiększyła się również sprzedaż w biletomatach stacjonarnych (z 6,0% na 7,0%) i mobilnych (z 0,4% do 1%). Łączny wzrost kanałów, które wymagają od pasażerów samodzielnego działania przy zakupie biletu to 3,9 pkt. proc.  

Mniej podróży odbywa się na podstawie biletów zakupionych w dominujących nadal kasach (spadek z 56,0% na 50,9%) oraz na podstawie biletów sprzedawanych przez drużyny konduktorskie (zmiana z 16,1% na 14,5%). Łącznie spadek ten wyniósł 6,8 pkt. proc. Nadal stosunkowo wysoka sprzedaż biletów przez drużyny konduktorskie spowodowana jest brakiem kas na mniejszych stacjach/przystankach, szczególnie w przypadku kolei regionalnych. W takim przypadku bilet można kupić u obsługi pociągu bez dodatkowych opłat.

 

Warto podkreślić, że wśród kanałów samoobsługowych to właśnie Internet i aplikacje mobilne odnotowały największy wzrost udziału (o 2,4 pkt. proc.). Prawie 19% przejazdów zakwalifikowano do kategorii Inne. Odbyły się one na podstawie biletów dystrybuowanych w pozostałych kanałach sprzedaży, np. sprzedawanych przez maszynistę WKD, biletów kartonikowych PKP SKM z kiosków oraz uprawniających zarówno do przejazdów koleją jak i komunikacją miejską w niektórych miastach (np. wspólna oferta ZTM w Warszawie).

 

Dynamika zmian w poszczególnych kanałach dystrybucji – liczby bezwzględne

Zmiany w udziałach liczby pasażerów, którzy obsługiwania są przez poszczególne kanały pokrywają się ze spadkami i wzrostami w liczbach bezwzględnych. Przy porównaniu rynku w 2016 i w 2017 r. należy pamiętać, że liczba podróżujących koleją wzrosła o 4%. Największy procentowo wzrost liczby pasażerów zaobserwować można w przypadku automatów mobilnych (w pociągach) – o 139%, co oznacza 1,7 mln pasażerów więcej korzystających z tego kanału dystrybucji.

Drugi największy procentowo wzrost zaobserwować można w przypadku kanału Internet i aplikacje mobilne (o 50%). W tym przypadku oznacza to jednak największy spośród wszystkich kanałów wzrost liczby pasażerów – o 7,8 mln.

 

 

Dostępność Internetu i aplikacji mobilnych

Coraz więcej przedsiębiorstw oferuje swoim pasażerom możliwość zakupu biletu przez Internet i aplikacje mobilne. W 2011 r. było to tylko sześciu przewoźników. Część przewoźników wykorzystuje własne systemy sprzedaży internetowej. Niektórzy oferują bilety poprzez zewnętrznych dostawców, takich jak np. SkyCash, Koleo.

 

 

W aglomeracjach na wybranych odcinkach wystarczy posiadać bilet komunikacji miejskiej. Z tego względu dla wszystkich przewoźników wykonujących takie przewozy, przejazdy w takiej samej formule zaliczane są do kategorii Inne. Przewoźnik nie jest w stanie określić z jakiego kanału pochodził bilet. Tymczasem bilety miejskie można również nabyć za pomocą licznych aplikacji mobilnych, takich jak np. SkyCash, moBILET czy mPay. W tym przypadku nie można stwierdzić jaki odsetek biletów miejskich, na podstawie których można podróżować koleją został zakupiony on-line. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przewoźnikiem w pełni obsługiwanym przez system biletów komunikacji miejskiej jest SKM Warszawa.

W Polsce w maju 2018 r. z Internetu skorzystało 27,4 mln osób. W ubiegłym roku Polska zajmowała drugie miejsce (po Finlandii) w Europie pod względem nasycenia usługami Internetu mobilnego. – Powszechność dostępu do Internetu pokazuje, jaki potencjał ma wykorzystanie nowoczesnych form sprzedaży biletów. Upowszechnieniu sprzedaży przez Internet sprzyjają z pewnością takie czynniki jak prosty, intuicyjny interfejs. Do tego oferta powinna być co najmniej taka jak w kasie. Pasażer powinien mieć możliwość zakupu przez Internet wszystkich biletów (np. przesiadkowych, na połączenia międzynarodowe, w wagonach sypialnych itd.) a do tego zakupy on-line powinny wiązać się z dodatkowymi korzyściami np. możliwością śledzenia na bieżąco frekwencji czy prostym wyborem miejsca siedzącego – zaznacza Ignacy Góra, Prezes UTK.

do góry