Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zaangażowany w Komponent Kolejowy CPK

13.07.2018

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został powołany przez Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie wiązała się również z rozbudową infrastruktury kolejowej, która ma zapewnić dogodny dojazd dla mieszkańców wszystkich regionów Polski. Do zadań Zespołu zadaniowego do spraw Komponentu Kolejowego należy realizacja uprawnień zarządczych, w szczególności wyznaczanie zadań oraz nieprzekraczalnych terminów ich realizacji.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W skład Komitetu wchodzą m.in. Andrzej Bittel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju, Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych, Marek Chraniuk - Prezes Zarządu PKP Intercity, Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, Przemysław Gorgol - Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

do góry