Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aplikacja RINF-PL otwarta dla użytkowników bocznic

28.06.2018

Zakończone zostały prace nad nowym modułem aplikacji umożliwiającym samodzielne dodawanie do rejestru RINF bocznic kolejowych przez ich użytkowników.

Przedsiębiorcy posiadający dostęp do aplikacji RINF-PL mogą składać wnioski o stworzenie nowych punktów operacyjnych odpowiadających zarządzanym przez nich bocznicom kolejowym. Po stworzeniu takiego punktu można będzie wprowadzać dane o torach kolejowych. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie posiadają dostępu do aplikacji, powinni niezwłocznie wystąpić z takim wnioskiem do Urzędu Transportu Kolejowego.

Każdy zarządca bocznicy otrzyma unikalny kod zarządcy w rejestrze RINF, który docelowo będzie służyć do jego identyfikacji w całej sieci kolejowej Unii Europejskiej. Żeby otrzymać kod należy zweryfikować poprawność i uzupełnić wszystkie pola w danych identyfikacyjnych. Najczęściej występującym błędem jest brak numeru NIP. Kod zostanie nadany przez administratorów RINF w ciągu maksymalnie kilku tygodni.

Na stronie internetowej UTK w zakładce Rejestry --> RINF zostały zamieszczone materiały pomocnicze oraz filmy opisujące krok po kroku proces obsługi aplikacji i wprowadzania danych do rejestru. Pomoc dla użytkowników aplikacji jest udzielana za pośrednictwem poczty e-mail.

Termin wprowadzenia danych o bocznicach kolejowych mija 16 marca 2019 r.

 

do góry