Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inwestycje w tabor towarowy do 2023 r.

26.06.2018

O ponad tysiąc spadła liczba lokomotyw i wagonów wykorzystywany przez przewoźników towarowych w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. Przewoźnicy planują jednak zakup prawie 300 nowych lokomotyw i ponad 4000 węglarek i platform. Urząd Transportu Kolejowego przyjrzał się aktualnej sytuacji taborowej i planom inwestycji do 2023 r.

Urząd Transportu Kolejowego w analizie „Tabor kolejowy przewoźników towarowych - stan obecny i plany do 2023 r.” zebrał dane od największych polskich przewoźników kolejowych. Przeanalizowana została obecna liczba taboru wraz z jego strukturą wiekową oraz dostępnością. Średni wiek lokomotyw na koniec 2017 r. to prawie 37 lat, a wagonu towarowego 30 lat. Należy jednak zauważyć, że pomimo starzenia się tego rodzaju pojazdów poprawiła się efektywność ich wykorzystania i organizacja pracy. Zebrane dane zostały zestawione z planami inwestycji przewoźników do 2023 r. Niektóre z nich mają charakter szacunkowy, jednak należy spodziewać się, że planowane inwestycje wpłyną pozytywnie szczególnie na dostępność taboru.

- Dane z 2017 r. dotyczące taboru wskazują na potrzebę zmian – przekonuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Przewoźnicy powinni pamiętać, że inwestycje taborowe to przedsięwzięcia długoterminowe jednak przynoszą wymierne efekty. Racjonalna gospodarka taborem może przynieść znacznie oszczędności. Modernizacja lub zastąpienie starego taboru nowym na przykład zmniejsza ryzyko związane z wystąpieniem awarii– dodaje.

Przewoźnicy powinni pamiętać, że stan taboru kolejowego ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywania usług przewozowych, zarówno w kontekście punktualności, jak i bezpieczeństwa przewożonych towarów a także postrzegania całej branży.

do góry