Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do wdrażania GSM-R w Polsce

07.06.2018

W najbliższych latach w Polsce będzie realizowana jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych. Na około 15 tys. km linii kolejowych zostanie wdrożony system łączności GSM-R. Zasięgiem zostaną objęte linie kolejowe, po których jeździ co najmniej 7 pociągów na dobę. Dodatkowo do końca 2030 r. na ponad 6,5 tys. linii powinien zostać zabudowany nowoczesny system sterowania ruchem ERTMS.

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami kolejowymi, które dotyczyło planowanego uruchomienia systemu radiołączności GSM-R na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W trakcie rozmów poruszono również temat zasad pozyskiwania środków finansowych dla wyposażenia pojazdów w urządzenia ERTMS.

Efektem spotkania jest ankieta rozesłana na początku czerwca przez UTK do przewoźników. Jej celem jest zobrazowanie stanu przygotowania ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego przewoźników kolejowych do wdrożenia GSM-R oraz oszacowanie potrzeb finansowych związanych z wyposażeniem pojazdów kolejowych w systemy GSM-R i ETCS.

Obecnie na sieci kolejowej używane są radiotelefony pracujące w paśmie 150 MHz. Wyłączenie dotychczas eksploatowanego systemu planowane jest na lata 2024 albo2026. Oznacza to, że pojazdy bez systemu GSM-R nie będą mogły wjechać na sieć kolejową PKP PLK. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia związanego z migracją oraz jego znaczenie dla polskiego systemu kolejowego, niezbędna jest koordynacja i współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów – przewoźników kolejowych, zarządcy infrastruktury oraz instytucji rządowych.

Komisja Europejska opracowuje obecnie założenia i priorytety planowanego konkursu dotyczącego dofinansowania urządzeń pokładowych ERTMS ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Finansowanie zostanie uruchomione w 2019 r. i powinno zapewnić zwrot w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Środki przeznaczone na ten cel mogą sięgnąć nawet 350 mln euro w skali Unii Europejskiej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zachęca przedsiębiorców kolejowych do zgłaszania propozycji projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach tego mechanizmu finansowego. Propozycje należy składać korzystając z opublikowanego formularza ankiety.

do góry