Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między UTK a Politechniką Krakowską

28.05.2018

Współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym to założenia podpisanego dziś porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.

Porozumienie podpisali Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej. Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami dyplomowania związanych z transportem kolejowym, proponowania studentom problemowych tematów prac dyplomowych i niezbędnej pomocy w ich realizacji i pomocy w organizacji wyjazdów dydaktycznych dla studentów do Oddziałów Terenowych UTK.

Uczelnia deklaruje m.in. udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych, wykonywanie na potrzeby UTK badań, opinii i ekspertyz czy wsparcie merytoryczne w zakresie wdrażania interoperacyjności, a w szczególności systemów ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Obecnie Politechnika Krakowska kształci 14,5 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 31 kierunków studiów I i II stopnia w języku polskim na 7 wydziałach oraz 7 kierunków studiów w języku angielskim na 5 wydziałach.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołamui wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 7 uczelniami.

  • Porozumienie podpisują Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej (fot. Jan Zych)
    Porozumienie podpisują Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej (fot. Jan Zych)
  • Tuż po podpisaniu umowy UTK - Politechnika Krakowska (fot. Jan Zych)
    Tuż po podpisaniu umowy UTK - Politechnika Krakowska (fot. Jan Zych)
do góry