Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uzupełnienie wytycznych do Raportów w sprawie bezpieczeństwa za rok 2017 – Arkusz CSI

25.05.2018

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przekazała zaktualizowany arkusz zawierający wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI).

Przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) jest obowiązkowym elementem Raportu w sprawie bezpieczeństwa za 2017 r., który autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi muszą złożyć do 30 czerwca 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa/Sprawozdanie POU zamieszczone są wytyczne do opracowania raportu  wraz z plikami Excel, zawierającymi wzory tabeli do prezentacji danych statystycznych oraz wskaźników CSI.

do góry