Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej intermodalu na torach – I kwartał 2018 roku

25.05.2018

W pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Od stycznia do marca przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok. 280 tysięcy sztuk jednostek. Stanowiło to blisko 421 tysięcy TEU. W porównaniu z I kwartałem 2017 roku ich liczba wzrosła o 8,3% (wg TEU o 6,9%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2018 roku wyniosła blisko 3,9 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,3 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 6,2% (wg masy) i 9,4% (wg wykonanej pracy).

W I kwartale 2018 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 15 licencjonowanych przewoźników.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

 

 

do góry