Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje modyfikacji projektu cennika PKP PLK na rozkład 2018/2019

24.05.2018

PKP PLK przesłały do Urzędu Transportu Kolejowego modyfikację projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Pierwszy projekt cennika spotkał się z krytycznymi opiniami rynku kolejowego. Do 15 czerwca 2018 r. Urząd czeka na uwagi dotyczące zmodyfikowanego projektu.

PKP PLK złożyła projekt cennika 8 marca 2018 r. Modyfikacja przesłana 24 maja polega na zmianie przedziałów mas pociągów, zmianie wartości współczynników korygujących średnią stawkę dostępu ze względu na masę brutto pociągu, zmianie wysokości części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów oraz zmianie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

Biorąc pod uwagę zakres zmian (dotyczących m.in. sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej) w toczącym się postępowaniu administracyjnym, bieg 90-dniowego terminu na rozstrzygnięcie Prezesa UTK rozpoczyna się od nowa. Termin wydania decyzji mija 22 sierpnia 2018 r.

W toczącym się postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu cennika podmiotami na prawach strony są Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja „Pro Kolej”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Zmodyfikowany przez zarządcę projekt cennika dostępny jest na stronie internetowej PKP PLK.

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z przepisami prawa projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.  Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Do poprzedniej wersji cennika do urzędu przesłano 17 opinii. Każdy zainteresowany może składać do UTK uwagi do zmodyfikowanego projektu do 15 czerwca 2018 r. Opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl.  W tytule prosimy wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

do góry