Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dołącz do grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa

22.05.2018

Do końca tygodnia czekamy na zgłoszenia przedsiębiorców kolejowych, którzy chcą 30 maja dołączyć do grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kształtujmy razem bezpieczną i nowoczesną kolej.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego musi być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska. Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, propagowanie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko niektóre z korzyści płynących z udziału w tej inicjatywnie.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym skierowana jest do wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań podnoszących poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dotychczas Deklarację podpisało 170 sygnatariuszy, w tym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komenda Główna Policji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Transportowy Dozór Techniczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przewoźnicy, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producenci taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia oraz media.

Sygnatariusz Deklaracji zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania wskazanych zasad:

  • postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Sygnatariusze mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uroczyste podpisanie deklaracji odbędzie się 30 maja w siedzibie UTK. Wspólnym celem branży powinno być kształtowanie bezpiecznej kolei, dlatego do udziału zachęcamy wszystkich przedsiębiorców oraz instytucje, dla których powyższe wartości stanowią ważny element prowadzonej działalności. Na zgłoszenia na najbliższą edycję podpisania deklaracji czekamy do 25 maja 2018 r.

Aby dołączyć do grona sygnatariuszy należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza.

Więcej o Deklaracji oraz Konkursie można przeczytać na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem 22 749 14 40.

do góry