Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szef Agencji Kolejowej w Warszawie

17.05.2018

Przygotowanie porozumienia między Agencją Kolejową a Urzędem Transportu Kolejowego oraz wypracowanie rozwiązań przejściowych związanych z wejściem w życie przepisów części technicznej IV pakietu kolejowego - to główne zagadnienia poruszone podczas wizyty dyrektora wykonawczego Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK.

Josef Doppelbauer - Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej był w czwartek, 17 maja gościem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie kierownictwa UTK.

Unijne przepisy nakładają na krajową władzę bezpieczeństwa (w polskim przypadku na Urząd Transportu Kolejowego) obowiązek zawarcia porozumienia o współpracy. - Chcemy, by porozumienie było jak najbardziej korzystne dla polskiego rynku kolejowego – podkreślał Ignacy Góra, Prezes UTK. Zgodnie z IV pakietem kolejowym Agencja będzie wydawać zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu podczas eksploatacji na sieciach różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. W jej kompetencji będzie również wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w przypadku, gdy przewoźnik będzie świadczył usługi przewozowe w kilku państwach członkowskich.

Zezwolenia i certyfikaty będą wydawane przez Agencję przy aktywnym udziale krajowych władz bezpieczeństwa. Agencja oceniać będzie spełnienie wymogów TSI lub wspólnych metod oceny bezpieczeństwa, a krajowe władze bezpieczeństwa wymagania krajowych przepisów technicznych lub krajowych przepisów bezpieczeństwa. Planowane porozumienie o współpracy będzie dotyczyć przede wszystkim współpracy między Agencją a NSA przy wydawaniu tych dokumentów.

Rozmowy dotyczyły również organizacji szkoleń dla specjalistów UTK z udziałem ekspertów ERA. Warsztaty dotyczyć będą zasad certyfikacji, wydawania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów oraz zatwierdzania rozwiązań technicznych zgodnych z ERTMS.

 

 

  • Prezes UTK Ignacy Góra wita Josefa Doppelbauera, Dyrektora Wykonawczego Agencji Kolejowej
  • W spotkaniu z Josefem Doppelbauerem wzięli udział członkowie kierownictwa UTK
do góry