Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

10.05.2018

Popularyzacja kolei oraz promowanie turystyki kolejowej, dbałość o prawa osób starszych w transporcie kolejowym, przystępne dla seniorów procedury składania skarg i reklamacji oraz udział w postępowaniach polubownych przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei – to główne cele porozumienia, jakie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zawarł z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W trakcie Wielkopolskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku na zamku w Rydzynie 20 kwietnia 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Obie strony zgodziły się, że ze względu na sytuację demograficzną Polski niezwykle ważna jest działalność w celu edukacji, aktywizacji, informacji i bezpieczeństwa osób starszych w transporcie kolejowym.

Podczas spotkania przedstawiciel UTK oraz Rzecznik Praw Pasażera Kolei przedstawili informacje ważne dla seniorów korzystających z transportu kolejowego. Opowiedzieli również o procedurze reklamacyjnej oraz postępowaniach polubownych. Poruszane były także tematy związane z polityką senioralną i bezpieczeństwem osób starszych.

Porozumienie umożliwi podejmowanie różnorodnych działań na rzecz seniorów. Planowane jest opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących praw osób starszych w transporcie kolejowym, możliwości składania przez nich skarg i reklamacji oraz udziału w postępowaniach polubownych przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei. Istotna będzie także popularyzacja transportu kolejowego wśród tej grupy osób poprzez zachęcanie przewoźników do dostosowywania ofert do potrzeb osób starszych i promowanie turystyki kolejowej.

Strony porozumienia zgodziły się ponadto na wspólną organizację szkoleń, konferencji i spotkań. Takie wydarzenia będą miały na celu aktywizację osób starszych i wymianę informacji na temat praw pasażerów i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

 

do góry