Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich - pierwszy kwartał 2018 r.

09.05.2018

W pierwszym kwartale punktualne było 90% pociągów pasażerskich. Punktualność wzrosła w stosunku do poprzedzającego kwartału, lecz spadła porównując z danymi sprzed roku. Tradycyjnie najbardziej punktualni są przewoźnicy operujący na wydzielonej infrastrukturze (Warszawska Kolej Dojazdowa i trójmiejska PKP SKM). Dobre wyniki mają też ŁKA i warszawska SKM. Najmniej punktualne były Koleje Małopolskie.

W I kwartale 2018 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich kształtowała się na poziomie 90,14% (względem 92,10% w I kwartale 2017 roku). Jeśli zaś spojrzymy na IV kwartał 2017 roku to punktualność wyniosła wtedy 86,90%. W I kwartale 2018 roku licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 434,5 tys. pociągów (o ok. 10,7 tys. więcej niż w I kwartale 2017 roku). Dla porównania w IV kwartale 2017 roku uruchomiono 426,9 tys. pociągów.

W pierwszym kwartale bieżącego roku średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 9 minut 5 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 53,6% (blisko 49,5 tysiąca) oraz od 5 do 60 minut - 44,6% (prawie 41,2 tysiąca). Odwołano 2 864 pociągi.

Na stronach UTK poświęconych statystykom zamieściliśmy szczegółowe wyniki dotyczące punktualności w I kwartale. Dodatkowo zamieściliśmy dane szczegółowe dla wybranych stacji.

do góry